#author("2017-03-16T19:34:20+09:00","","")
Mä en ikinä oikein ole ymmärtänyt koko keskustelua joulukiloista. Kuinka paljon sitä oikein pitää syödä että muutamassa päivässä lihoaa 2-3 kiloa! Vaikea uskoa, että kukaan pienestä santsaamisesta ja ylser¤Ã¤Ãäiimstä suklaasta lihoaa lyhyessä ajassa noin paljon. Täytyy olla aika sairaalloista ahmimista jo.

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS