#author("2017-03-16T13:41:49+09:00","","")
   Johan8 november 2012Ik ben er altijd vanuit gegaan dat je met de expo disc voor je lens geplaatst een foto van de lichtbron moet maken (bijvoorbeeld de zon of de lichten in een vo)btalstadione. In de uitleg wordt verteld dat je met de expodisc een referentiefoto van het te fotograferen onderwerp moet maken. Er is een groot verschil tussen deze twee manieren en vraag me af welke de juiste is.

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS